Alternate Text
Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni

Gratis İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında, Şirket mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimi taahhüt eder, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.

Şahsıma ait kişisel veriler Şirket tarafından kart programı yöntemleri ile toplanmaktadır. Şirket tarafından söz konusu kişisel verilerim kampanyalardan yararlandırmak amaçlarıyla işlenmektedir, 15 sene süre ile şirket veritabanında saklanmakta ve tedarikçi firmalarla, resmi mercilerle ve iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

Şirket tarafından www.gratisbeauty.com web sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak ve yukarıdaki Aydınlatma Metni kapsamında, tarafıma ait olan kişisel verilerimin, Gratis kart ile ilgili müşteri bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, hem mevcut hem de yeni ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası, talep ve/veya şikayetlerin takibi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi gibi satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenmesini ve tarafımca aksi öngörülene kadar muhafaza edilmesini onaylıyorum.

Muvafakatname

İşbu tarih itibariyle Gratis İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

İşbu muvafakatname, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerek her türlü satın alma işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirket tarafından tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, aşağıda belirttiğim iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki-manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı-paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği, istediğim her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirket tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı işbu muvafakatname kapsamında hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle verdiğimi beyan ederim.

Çerez Bilgilendirme

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için “Kişisel Verilerin Korunması” politikamıza https://www.gratisbeauty.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirsiniz.